Zdravotní sestry míří za nevyléčitelně nemocnými domů

Hospic Sv.Jiří, o.p.s.

O projektu

Cílem mobilního hospice je zvýšení kvality života a důstojné strávení posledních chvil umírajících v kruhu blízkých, a to prostřednictvím zmírnění projevů jejich nemoci. Kromě lidského potenciálu v přístupu ke klientům je kvalita péče podmíněna kvalitním zdravotnickým vybavením personálu. Právě z tohoto důvodu si dovolujeme žádat o finanční příspěvek právě na pořízení zdravotnického vybavení.

Sídlo organizace:

Hospic Sv.Jiří, o.p.s.
Svobody 520/3, Cheb, 350 02

Na tento projekt jste přispěli:

52 800 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

92 800 Kč