Šťastný vodící pes

Nadační fond Mathilda

O projektu

„Šťastný vodicí pes“ Posláním NF Mathilda je vyhledávání a podpora smysluplných projektů, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Mathilda se programově zaměřuje na podporu projektů, které výrazně napomáhají zlepšení kvality života nevidomých a slabozrakých. Především na projekty, které se týkají vzdělávání postižených osob nebo navazují na stávající sociální služby, případně je rozvíjejí a v konečném důsledku výrazně pomáhají v pracovním uplatnění a integraci do běžné společnosti. Jedná se zejména o projekty, které nedosahují na úplné financování ze strany státu. Právě takovým je projekt „Šťastný vodicí pes“, který pomůže zajistit kvalitní chov štěňat a výcvik vodicích psů pro nevidomé. Projekt realizuje občanské sdružení Mathilda. Vodicího psa by si měl pořídit ten, kdo na sebe chce převzít zodpovědnost za život zvířete. Pes mu na oplátku přinese do života účinnou pomoc a spoustu šťastných chvil, neměl by ale být komplikací nebo přítěží. Nevidomý člověk musí před pořízením psa znát všechny informace o výhodách i nevýhodách života se psem. Musí vědět, jaké jsou možnosti a schopnosti psa v průvodcovské službě. Cvičitel vodicího psa musí dobře znát potřeby nevidomého člověka a správně pro něj vybrat vhodného psa. Pes je na své budoucí poslání připraven s co nejmenší stresovou zátěží. Cvičitel musí rovněž poznat podmínky, v jakých nevidomý člověk žije, a musí být dostatečně kvalifikovaný, aby poznal, zda je pro konkrétního nevidomého člověka vodicí pes účinným pomocníkem. Cvičitel dále musí předat veškeré informace o nabízeném psu, v čem je spolehlivý a kde jsou jeho slabá místa. Povinností cvičitele je nevidomému člověku vycvičeného psa kvalifikovaně předat a citlivě je oba provést začátkem společného života.

Sídlo organizace:

Nadační fond Mathilda
Krakovská 22, Praha 3, 130 00

Na tento projekt jste přispěli:

111 910 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

161 910 Kč