Žijeme s Lemniskátou

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.

O projektu

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací na Praze 2, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem jsou papírenské výrobky, především sešity pro waldorfské školy. Naši společnou práci vedeme tak, aby každý z nás bez rozdílu mohl dál rozvíjet své schopnosti a možnosti, díky kterým se může smysluplně uplatnit. První část projektu jsme proto zaměřili na udržení současných a rozvoj nových (chráněných) pracovních míst. V současné době máme veliký počet žadatelů o zaměstnání, a tak jsme se i přes omezené finanční možnosti rozhodli dát možnost dalším dvěma lidem, kteří v naší chráněné dílně najdou uplatnění, a tím se zlepší i kvalita jejich osobního života. Jedná se o lidi, kteří se do života dílny již dobrovolnicky zapojili, takže víme, že jsou schopni si za pomoci individuální asistence navyknout na pracovní rytmus a na práci v kolektivu – i přes znevýhodnění, která mají kvůli svému zdravotnímu stavu. Vaše podpora by tedy byla velmi přínosná – zajistila by alespoň část finančních prostředků k udržení stávajících i nových pracovních míst klientů. Druhá část projektu je zaměřena na modernizaci technického vybavení dílny. Osvojili jsme si nové technické postupy, obohatili jsme sortiment našich výrobků, ale technické vybavení, které máme k dispozici, je zastaralé a často poruchové. Nové strojní zařízení, především stohová řezačka, kterou bezpodmínečně potřebujeme pro náš hlavní výrobní artikl (sešity pro waldorfské školy), by výrobní proces urychlilo a zefektivnilo jak po stránce výrobní, tak ekonomické. Navíc bychom snáz splňovali nároky na kvalitu, které sortiment vyžaduje – sešity musí odpovídat normám jakosti.

Sídlo organizace:

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.
Balbínova 6/323, Praha 2, 120 00

Na tento projekt jste přispěli:

64 519 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

104 519 Kč