Klubíčko, které hřeje a spojuje

Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska

O projektu

Chceme se stát vyhledávaným centrem ekologické osvěty v okrese Nový Jičín a se svými programy a akcemi vyjíždět i do okolí. Máme za sebou poradenskou činnost i akce a projekty na ochranu přírody a krajiny. Teď bychom rádi více zapojili do dění v našem Ekocentru místní i širší veřejnost a co je více spojující než společná kreativní práce, kdy se ještě navíc můžeme radovat z pěkného výsledku. Jako prostředek jsme si vybrali to, co je nám blízké; podílíme se na záchraně genofondu plemene ovcí Valaška a naučili jsme se tvořivě zpracovávat vlnu. Rádi bychom založili místní spolek příznivců starých řemesel, pořádali kurzy pro veřejnost, vyjížděli za dětmi do škol i za lidmi do zařízení sociálních služeb. K tomu však potřebujeme další technické vybavení na zpracování vlny. V rámci projektu uspořádáme tvořivý workshop pro lidi z okolí. Navštívíme s programem stará řemesla - zpracování vlny vybranou školu.

Sídlo organizace:

Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska
Blahutovice 34, Nový Jičín, 741 01
www.ekocentrumrscsopnovojicinska.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

30 000 Kč

Celková částka:

35 000 Kč