Vybudování bezbariérového WC v Domově pro seniory

Institut Krista Velekněze, z.ú.

O projektu

Domov pro seniory Panny Marie Královny v Choryni má pokoje obyvatelek rozmístěny na dvou podlažích. Avšak pouze na jednom podlaží je bezbariérové WC. Je však zapotřebí vybudovat bezbariérové WC i v přízemí. Mobilita obyvatelek se postupně zhoršuje a těch obyvatelek, které jsou odkázány na invalidní vozík, přibývá. I nově přicházející obyvatelky jsou často vozíčkářky. V současné době skutečnost, že bezbariérové WC je jen na jednom podlaží, omezuje možnost operativně měnit ubytování na jednotlivých pokojích, přizpůsobovat je potřebám a přáním obyvatelek či jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. Rádi bychom tedy vybudovali bezbariérové WC v přízemí našeho Domova pro seniory.

Sídlo organizace:

Institut Krista Velekněze, z.ú.
Choryně 1, Choryně, 756 42

Na tento projekt jste přispěli:

62 248 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

102 248 Kč