Bez pohybu není života

Sociální služby UH, p.o. zařízení DZP Kunovice

O projektu

Drtivá většina z našich klientů má těžká a velmi těžká kombinovaná postižení, více než tři čtvrtiny z nich je inkontinentní, převážná část pak imobilních. Právě pro zlepšení či alespoň udržení jejich komplikovaného zdravotního stavu je velmi nutné i pravidelné polohování a pohybová rehabilitace, kterými chceme vhodně doplňovat koncept bazální stimulace, s nímž pracujeme u všech klientů, perličkové koupele a masáže. K tomu jsou potřebné různé pomůcky, které umožňují aplikovat na klienty vhodné prvky těchto metod. Protože pořízení takových pomůcek není levná záležitost a naše finanční možnosti nám to neumožňují, vznikl i tento projekt. Řeší pořízení a doplnění potřebného rehabilitačního vybavení tak, abychom s klienty mohli pracovat v souladu s jejich potřebami a přáními. A tak jim, spolu s dalšími činnostmi a aktivitami, umožnili alespoň trošku snesitelný pobyt na tomto světě.

Sídlo organizace:

Sociální služby UH, p.o. zařízení DZP Kunovice
Na Bělince 1492, Kunovice, 686 04
www.ouss-uh.cz

Na tento projekt jste přispěli:

77 463 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

127 463 Kč