Pomoc znevýhodněným lidem - projekt VOBIS centrum PRO VÁS

Charita Šternberk

O projektu

VOBIS centrum PRO VÁS tedy provozuje pomoc při Mimořádné události, Půjčovnu kompenzačních pomůcek a Humanitární sklad. Cíle projektu jsou: Vědět o mimořádných událostech v mikroregionu Uničovska a reagovat na ně. Cíle dosáhneme navázáním spolupráce s IZS, městy a obcemi regionu, kteří nás informují o mimořádné události. Na mimořádnou událost reagujeme nabídkou sociální i materiální pomoci. Mít možnost přímé materiální i sociální pomoci lidem v tíživé životní situaci. Cíle dosáhneme poskytováním přímé pomoci formou sociální práce s jedinci v tíživé životní situaci, provozováním Humanitárního skladu, který je doplňován o základní vybavení pro domácnost. Dále poskytováním sociální práce potřebné pro zhodnocení situace jedince a navrhováním možnosti optimálního řešení. Mít zajištěnou dostatečnou kapacitu kompenzačních pomůcek pro potřeby obyvatel v mikroregionu Uničovska. Cíle dosáhneme půjčováním kompenzačních pomůcek potřebným lidem v mikroregionu Uničovska a doplňováním mobiliáře na základě potřeb a poptávky. Projekt nám pomůže zajistit nákup kompenzačních pomůcek, materiál na opravu prostor pro uskladnění pomůcek a humanitárního skladu VOBIS centra PRO VÁS.

Sídlo organizace:

Charita Šternberk
Opavská 13, Šternberk, 785 01
www.sternberk.charita.cz

Na tento projekt jste přispěli:

44 750 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

84 750 Kč