Strážný anděl - domácí péče

Oblastní spolek českého červeného kříže Prostějov

O projektu

Strážný anděl je pomoc v domácnostech seniorů a osob se zdravotními problémy. Jedná se o úklidy domácností, osobní hygienu, pohybové aktivity, nákupy a doprovod k lékaři a na služby. Zaměřujeme se především na osoby s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobu, kdy se snažíme naší prací odlehčit rodinným příslušníkům v péči v domácím prostředí.

Sídlo organizace:

Oblastní spolek českého červeného kříže Prostějov
Milíčova 3, Prostějov,
www.cervenykriz.eu

Na tento projekt jste přispěli:

53 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

103 500 Kč