Upečeme to přeci v keramické peci!

Tradice Slovácka, o.p.s.

O projektu

Chceme podpořit zájem dětí o výrobu drobných keramických předmětů a tím přispět i ke zkvalitnění kulturního a společenského života v obci Blatnička. V naší obci se už nenachází mateřská ani základní škola, děti dojíždějí za výukou do sousední obce. Je známo, že v každé obci přispívají hlavně školy ke kulturnímu dění. Absenci školy supluje v Blatničce právě o.p.s. Tradice Slovácka, která se snaží hlavně o zachování tradic a lidových zvyků. Naštěstí i v dnešní době se stále najde celá řada dětí, které oslovuje zajímavá ruční práce a dávají jí přednost před internetem.

Sídlo organizace:

Tradice Slovácka, o.p.s.
Blatnička č.98, Blatnice pod Sv.Ant., 696 71
www.tradiceslovacka.cz

Na tento projekt jste přispěli:

27 600 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

62 600 Kč