Pomoc sluchově postiženým dětským pacientům - tlumočení na dálku

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

O projektu

Nemocnice Kyjov by ráda pomohla především dětským pacientům a jejich lékařům tím, že by se zapojila do projektu online tlumočení do znakového jazyka "na dálku" pomocí web kamery. Na jedné straně lékař a nemocné sluchově postižené dítě, případně dospělý, na druhé straně obrazovky tlumočník do znakového jazyka "na dálku" připojený online. Tlumočník je na jiném místě než nemocné hluché či sluchově postižené dítě a podstatou je přenos znakového jazyka prostřednictvím webkamery a zároveň zpětný přenos mluvené řeči k lékaři. Také je možnost poslat slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz, zprávu, atd. K tomu je potřeba kvalitní tablet, který tlumočení v nemocnici umožní.

Sídlo organizace:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247, Kyjov, 697 33
www.nemkyj.cz

Na tento projekt jste přispěli:

9 600 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

34 600 Kč