Pepo, to je dost, žes nás taky jednou vyvez!

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Źďár nad Sázavou

O projektu

Uživatelé denních stacionářů Nesa a Rosa jsou lidé s postižením, kteří žijí doma se svojí rodinou, ale také chtějí být v kontaktu s dalšími lidmi a mít svoje vlastní aktivity. Jak nahlíží na svoji životní situaci jeden z uživatelů? „Od narození mám těžké postižení. Pohybově jsem hodně omezený, pohybuji se na vozíku, a to pouze s pomocí druhé osoby. Nemluvím, zcela samostatně si nic neudělám. Potřebuji pomoc téměř se vším. Žiji doma na malé vesnici a jsem tam velmi rád. Během týdne dojíždím do stacionáře, kde mám nejrůznější aktivity. Navštěvuji tam dílny, kuchyňku, teď nově pracuji i s tabletem. Ačkoliv sám nic nezvládnu, s pomocí rukou pracovníků jsem aktivní velkou část dne. Sice neumím nic říct, ale pracovníci se mi snaží porozumět a zajistit mi vše, co potřebuji. Ve stacionáři se setkávám s lidmi, se kterými je mi dobře, a to je pro mě důležité. Náš čas netrávíme pouze ve stacionáři, chodíme do města, jezdíme na výlety, na bowling, squash, občas za kulturou. Kdyby pro mě nepřijelo auto stacionáře, zůstanu doma. Rodiče mě už nezvládnou vozit každý den 10 km daleko a odpoledne tam pro mě znovu přijet. Také oni potřebují čas pro sebe, aby si mohli odpočnout a starat se pak o mě zbývající část týdne. Ráno k nám přijede auto stacionáře, pan řidič Pepa vyloží rampu a vyveze mě do auta. Připoutá můj vozík k podlaze a vyjíždíme. Cestou se zastavíme v několika vesnicích, kde přistoupí další uživatelé. Je to krásná jízda po Vysočině, v zimě někdy i dobrodružná. Nejvíc si však užíváme, když občas vyjedeme s ostatními uživateli na výlet.“

Sídlo organizace:

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Źďár nad Sázavou
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01
www.zdar.charita.cz

Na tento projekt jste přispěli:

12 760 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

37 760 Kč