Canisterapií pomáháme a tím zaměstnáváme zdravotně postižené osoby

Canisterapeutické sdružení Kamarád, z.s.

O projektu

Projekt je zaměřen na získání finančních prostředků k částečné úhradě provozních nákladů spojených s udržením stávajících chráněných pracovních míst Canisterapeutického sdružení Kamarád, z.s. a zachováním oblíbené a žádané canisterapie pro děti, mládež a dospělé s různými typy zdravotního a mentálního postižení, pro seniory a skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Jde nám především o to udržet nejen stávající chráněná pracovní místa pro naše zdravotně postižené zaměstnance a tím nadále podporovat jejich další motivaci jak v pracovním, tak i ve společenském životě, ale i nadále pomáhat našim znevýhodněným spoluobčanům, kteří to potřebují každý den. Získané finanční prostředky umožní snížení celkových výdajů spolku, které jsou hrazeny z vlastních zdrojů.

Sídlo organizace:

Canisterapeutické sdružení Kamarád, z.s.
Pohled 110, Pohled, 582 21
caniskamarad99.webnode.cz

Na tento projekt jste přispěli:

28 350 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

68 350 Kč