Obnova mokřadních luk pod PP Urbánkův palouk na Třebíčsku

ZO ČSOP Kněžice

O projektu

Projekt je zaměřen na obnovu ladem ležících luk, které mají stále vysokou biologickou hodnotu. V lokalitě byl prokázán výskyt všivce ladního, prstnatce májového, hnědáska rozrazilového nebo lindušky luční. Projekt umožní obnovu tradičního hospodaření, které je dlouhodobě udržitelné. Pro záchranu vzácných druhů živočichů a rostlin je nezbytné obnovit kosení luk. Jedná se o podmáčený terén, kde kosíme ručně křovinořezem nebo pojízdnou sekačkou.Louky budou využívány na seno pro vlastní stádo ovcí.

Sídlo organizace:

ZO ČSOP Kněžice
Kněžice 109, Okříšky, 675 21
www.chaloupky.cz

Na tento projekt jste přispěli:

24 175 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

59 175 Kč