Koně i pod kapotu

Bonanza Vendolí, z.ú.

O projektu

Pomáháme dětem a rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a to prostřednictvím osobnostně sociální výchovy, zážitkové pedagogiky, a především aktivit s koňmi. Aby byla naše práce efektivní, musí být realizována v prostředí rodiny. Cílem je tedy zajistit dostupnost našich služeb prostřednictvím koupě nového vozu.

Sídlo organizace:

Bonanza Vendolí, z.ú.
Vendolí 308, Vendolí, 569 14
www.osbonanza.cz

Na tento projekt jste přispěli:

14 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

64 000 Kč