Malý domek pro děti z velkého domu

Dětské centrum Veská

O projektu

Dětské centrum Veská poskytuje komplexní služby ohroženým dětem. Jednou ze služeb je umístění dětí vyžadující okamžitou pomoc. DC usiluje o změnu poskytování pobytu, proto je plánované otevření samostatného bytu pro děti v Pardubicích. Prioritou je přiblížit co nejvíce dětem přirozené rodinné prostředí.

Sídlo organizace:

Dětské centrum Veská
, Veská 21,
www.dcveska.cz

Na tento projekt jste přispěli:

7 600 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

47 600 Kč