Ještě nemluvím přesto chci komunikovat

Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s.

O projektu

Cílem projektu je včasná podpora komunikačních dovedností u dětí se závažným zdravotním postižením ve věku 0-7 let. Předmětem projektu je nákup a tvorba individuálních pomůcek na podporu komunikace, které budou zapůjčovány rodinám s dětmi s postižením z Pardubického kraje, které jsou klienty Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Poradci rané péče v rámci odborných konzultací přímo v rodinách budou pomůcky nejen zapůjčovat, ale názorně ukazovat možnosti individuálního využití při podpoře komunikace dětí s ohroženým vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra i s kombinovaným postižením. U dětí se závažným postižením je jedinou možností v podpoře komunikace využití náhradních komunikačních systémů (komunikace prostřednictvím symbolů, fotografií, komunikačních obrázků, komunikačních tabulek, komunikačních knih atd.). Je zřejmé, že každé dítě, tedy i dítě, které není schopno se vyjadřovat verbálně (slovně), musí mít šanci dorozumívat se. Jednou ze základních potřeb dítěte je komunikace s členy rodiny, s dětmi i dalšími členy společnosti.

Sídlo organizace:

Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s.
, Bělehradská 389, Pardubice, 530 09
www.ranapece-pce.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 000 Kč