Rambo pro Křižovatku

Křižovatka handicap centrum, o.p.s.

O projektu

Naše organizace v lednu 2016 otevřela novou, celodenní sociální službu Centrum denních služeb, do které dochází převážně těžce tělesně postižené osoby. Ke zkvalitnění našich služeb a umožnění bezpečné manipulace s klienty musíme do Centra pořídit nepostradatelnou pomůcku – mobilní elektrický zvedák s příslušenstvím. Zvedák umožňuje bezpečný transport pacienta : vozík – toaleta, vozík – lůžko aj. Také usnadňuje práci pečujícím osobám. Poskytuje bezpečný a plynulý přesun při namáhavém zvedání imobilních uživatelů. Jelikož v naší organizaci pracuje cca 50% OZP, proto se stále potýkáme s velkým problémem, jak personálně zajistit potřebné přesuny. Pravidlem je, že při přesunu i 50 kg uživatele je potřeba 2 pracovníků. Závěsný systém nám může značně usnadnit celý chod naší organizace a nebudeme přinuceni rušit pracovní místa pro OZP.

Sídlo organizace:

Křižovatka handicap centrum, o.p.s.
Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice, 530 02
www.krizovatka-hc.cz

Na tento projekt jste přispěli:

6 350 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

41 350 Kč