Můžu bydlet sám!

PFERDA, z.ú.

O projektu

Projekt Můžu bydlet sám! umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním samostatný život v majoritní společnosti jen s malou mírou asistence. Je alternativou k ústavní péči, která stále ještě převládá v péči o osoby s tímto postižením, i když to není potřeba. Organizace PFERDA zú. provozuje tuto službu již šestým rokem a za tu dobu se dvě klientky plně osamostatnily.

Sídlo organizace:

PFERDA, z.ú.
Panská 79, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
www.pferda.cz

Na tento projekt jste přispěli:

16 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

51 000 Kč