Péče o zvířata vrací lidi do života

Český nadační fond pro vydru

O projektu

Zapojujeme klienty chráněného bydlení do péče o zraněné živočichy a nalezená mláďata. Propojení péče o ohrožené živočichy s terapií osob, které se kvůli svému mentálnímu handicapu na běžném pracovním trhu nemohou uplatnit, učí překonávat ostych z kontaktu s cizími lidmi a budovat pracovní návyky.

Sídlo organizace:

Český nadační fond pro vydru
Jateční 311, Třeboň, 379 01
www.vydry.org

Na tento projekt jste přispěli:

30 011 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

70 011 Kč