Komu jde vaření, tomu se nelení!

Portus Praha, z.s.

O projektu

V obci Slapy poskytujeme moderní sociální služby pro 19 klientů s mentálním postižením. Naším cílem není „se o klienty postarat“, ale poskytnout jim podporu a podmínky k tomu, aby se o sebe v maximální možné míře postarali sami. Jedním z aktivizačních programů Sociálně-terapeutické dílny je nácvik vaření a pomocných kuchyňských prací, při němž klienti trénují běžné denní kuchyňské činnosti, jejichž výsledkem jsou pro ostatní samozřejmé věci jako uvařený čaj, hotová svačina, připravený oběd, nebo čisté a uklizené nádobí… A zvláště v případě lidí s mentálním postižením je jakákoli aktivita vedoucí k nezávislosti na vnější podpoře podnětem k uvědomění si svého právoplatného místa a ceny ve společnosti. Tedy rozhodně platí: „Komu jde vaření, tomu to nelení.“

Sídlo organizace:

Portus Praha, z.s.
Uruguayská 5, Praha 2, 120 00
www.portus.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 400 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 400 Kč