Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice

Diecézní charita Plzeň

O projektu

Posláním domova je pomoc matkám s dětmi, nezletilým matkám a těhotným ženám, které se octly v tíživé situaci (domácí násilí či ztráta domova). Nabízí ubytování, sociálně právní poradenství, každodenní pomoc a podporu při výchově a péči o děti i při vedení domácnosti. Dáváme novou šanci sociálně handicapovaným ženám, které samy nezažily normálně fungující rodinu.

Sídlo organizace:

Diecézní charita Plzeň
Hlavanova 16, Plzeň, 326 00

Na tento projekt jste přispěli:

53 332 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

103 332 Kč