Prorodinné aktivity mateřského centra Rodinka Jilemnice

Oblastní charita Jilemnice

O projektu

Mateřské centrum Rodinka vzniklo v roce 2003 při Oblastní charitě Jilemnice. Je to jediné zařízení tohoto typu na Jilemnicku. Donedávna byla naší hlavní náplní práce s dětmi od 0 do 3 let, ale naše činnost se stále rozšiřuje především na celé rodiny a nově i na seniory, kterým se v rámci místního senior klubu snažíme zajistit volnočasovou činnost. Mezi prorodinné aktivity patří např. pomoc vícečetným rodinám, rodinám ve finanční tísni, rodinám s absencí prarodičů, rodinám přistěhovaným na Jilemnicko bez hlubších sociálních vazeb a rodinám bez možnosti umístění dětí ve školce. Při MC funguje laktační poradna pro kojící matky, škola rodičů s porodní asistentkou, alternativní poradna Cesta k sobě, atd. V jednání je akreditace Adiktologické poradny pro osoby závislé a jejich rodinné příslušníky, jež bude vedena sociálním pracovníkem. Po této službě vzniká v našem mikroregionu velká poptávka.

Sídlo organizace:

Oblastní charita Jilemnice
Roztocká 500, Jilemnice, 514 01
www.mater-centrum-rodinka-jilemnice.webnode.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

40 000 Kč