Vzdělávání a volnočasové aktivity pro pěstounské rodiny

Diakonie ČCE středisko sociální pomoci v Mostě

O projektu

Program Doprovázení pěstounských rodin podporuje rodiny v tom, aby se svěřené děti mohly zdravě rozvíjet. Jedna z hlavních aktivit je, že zajišťujeme pěstounům vzdělávání, které pomáhá při zvyšování kompetencí pěstounů. Během vzdělávání pěstouny rozvíjíme, motivujeme a podporujeme, aby se svěřené děti v rodinách rozvíjely. V našich rodinách se často jedná o příbuzenskou pěstounskou péči. Rodiny máme převážně z vyloučených lokalit města Mostu a Litvínova. Po dobu vzdělávání je pro svěřené děti realizován doprovodný program případně výlety, pokud se jedná o celodenní vzdělávání. Náš záměr je zlepšit a zpestřit život pěstounských rodin, pro které je péče o svěřené děti náročná. Chceme se zaměřit na rozvoj svěřených dětí a zlepšit jejich sociální prostředí.

Sídlo organizace:

Diakonie ČCE středisko sociální pomoci v Mostě
U Města Chersonu 1675/8, Most, 434 01
www.most.diakonie.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 300 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

45 300 Kč