A já venku nebudu, radši půjdu do klubu!

Člověk v tísni, o.p.s.

O projektu

Projekt tvoří 3 aktivity: kapela funguje už dlouho, kuchařskou dílnu si děti už dlouho přejí a klubovna je základ – „duše klubu“. Kuchařská dílna: Dílna není jen o vaření a pečení, ale i péči o domácnost a děti, stolování, základní hygieně, zdravém živ.stylu, základech finanční gramotnosti. V kuchyni se vždy řešilo vše důležité – vztahy, peníze, průšvihy i radosti. Děti budou mít možnost ptát se na to, co je zajímá, na co se jindy a jinde zeptat obávají nebo se stydí. Tato forma je pro ně přirozenější, příjemnější, navozuje pocit důvěrnosti a bezpečí. Jsou pak otevřenější svěřit se se svými bolestmi a problémy. Klubovna: Základní klubová nabídka, zázemí pro sdílení a realizaci všeho důležitého, co se v klubu děje. Prostor pro společná setkání, domácí úkoly, hry, kreslení a tvořivé činnosti aj. Do klubu chodí denně cca 30 dětí a dospívajících. Bude moc dobře, když si řeknou: „A já venku nebudu, radši půjdu do klubu!“

Sídlo organizace:

Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00
www.clovekvtisni.cz

Na tento projekt jste přispěli:

0 Kč

Grant od ČSOB činí:

0 Kč

Celková částka:

0 Kč