Prázdninový nápadník. Školní rok 2016/2017

Náhradním rodinám, o.p.s.

O projektu

Prázdninový nápadník ukazuje dětem, jak mohou smysluplně trávit volný čas a předchází tak negativním jevům jako je např. nadměrné trávení času u počítačů, členství v nevhodné partě spojené s konzumací návykových látek apod. Projekt nabízí zážitkové aktivity, vzdělávací programy, zájmové a sportovní aktivity, poznávání západočeského kraje. Ve spolupráci s třídními učiteli oslovujeme projektem znevýhodněné žáky 5. - 7. tříd. Do projektu jsou nepřímo zapojování i rodiče dětí, kteří s dětmi připravují zadané úkoly, děti s nimi mluví o nových zážitcích, poskytují zpětnou vazbu. Nenásilnou formou jsou upevňovány rodičovské kompetence.

Sídlo organizace:

Náhradním rodinám, o.p.s.
Závodu míru 122, Karlovy Vary - Stará Role, 360 17
www.nahradnimrodinam.cz

Na tento projekt jste přispěli:

6 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

31 000 Kč