Třída jako tým - podpořte s námi tisíce dětí

Salesiánský klub mládeže z.s., Zlín

O projektu

Programy SAVIO pomáhají jak třídám, tak jedincům, ale i učitelům. Pomáhají soustředit se na život jedince, na prožívání skutečnosti každého člena třídy. Dávají prostor k růstu, k osobnímu rozvoji a k přeměně nefunkčních vzorců chování na příležitosti. Jak se vzájemně respektovat nebo jak společně vytvářet prostředí, ve kterém je nám dobře všem? Žáci ve třídách společně s lektory SAVIO hledají odpovědi na tyto a další otázky formou zážitkových aktivit, diskusí a her. Za možnost pozitivně prožít základní či střední školu by rodiče svých dětí neměli platit. Programy SAVIO jsou proto naprosto nevýdělečným projektem, který spoléhá na odpovědnost společnosti za budoucí generace.

Sídlo organizace:

Salesiánský klub mládeže z.s., Zlín
Okružní 5430, Zlín, 760 01
savio.skmzlin.cz

Na tento projekt se zatím vybralo:

69 Kč

Výše vašeho příspěvku:

100 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

Nejnovější příspěvky

  • 10. 12. 2018

    2,00 Kč
  • 10. 12. 2018

    34,00 Kč
  • 10. 12. 2018

    33,00 Kč