Dětem bez domova

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

O projektu

Spirála, Ústecký kraj, z. s. nabízí pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím násilím od roku 2000. Sociální podpora probíhá formou telefonického nebo osobního kontaktu, terapeutických sezení, poskytnutí informací a nabídkou návazných služeb... V případech ohrožení rodičů a dětí v důsledku násilí či jiné krizové situace máme k dispozici krizová lůžka. Naši klienti nejčastěji řeší rozpad rodiny, psychickou nepohodu rodiče, ztrátu bydlení - ukončení nájmu, požár apod. Ubytování využívají mladé rodiny, matky samoživitelky, které z důvodu života v dětských domovech nedokáží ustát náročné životní situace, ocitají se na ulici, podléhají vlivu okolí, neumí hospodařit, nemají zázemí... Krizový pobyt trvá až 7 dní, během kterých společně s klientem řeší sociální pracovníci jeho aktuální situaci. Klientům Spirály nabízíme pomoc s kontaktováním úřadů, vyřízení osobních dokladů, hledání bydlení, práce, zprostředkování kontaktů na zainteresované instituce, poskytnutí ubytování, stravy, hygienického servisu... Služby poskytujeme dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách bezplatně. Cílem žádosti je získat finanční prostředky na zakoupení a instalaci dětského víceúčelového venkovního hřiště (průlezky, houpačky, skluzavky apod.). Chceme dětem rodičů ubytovaných v našem zařízení poskytnout prostor pro bezpečné trávení volného času, podpořit rodičovské dovednosti našich klientů, umožnit dětem aktivní pohyb na čerstvém vzduchu, usnadnit jim nedobrovolný pobyt mimo svůj domov a známé prostředí.

Sídlo organizace:

Spirála, Ústecký kraj, z. s.
K Chatám 22, Ústí nad Labem, 403 40
www.spirala-ul.cz

Na tento projekt jste přispěli:

9 300 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

49 300 Kč

Nejnovější příspěvky

 • 4. 1. 2019

  2 000,00 Kč
 • 4. 1. 2019

  2 000,00 Kč
 • 3. 1. 2019

  300,00 Kč
 • 28. 12. 2018

  Došlá platba

  400,00 Kč
 • 21. 12. 2018

  Došlá platba

  500,00 Kč
 • 20. 12. 2018

  200,00 Kč
 • 20. 12. 2018

  Došlá platba

  500,00 Kč
 • 20. 12. 2018

  Došlá platba

  100,00 Kč
 • 20. 12. 2018

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 19. 12. 2018

  Došlá platba

  300,00 Kč
 • 17. 12. 2018

  Došlá platba

  100,00 Kč
 • 16. 12. 2018

  500,00 Kč
 • 14. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 13. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 13. 12. 2018

  500,00 Kč
 • 12. 12. 2018

  Došlá platba

  500,00 Kč
 • 11. 12. 2018

  200,00 Kč