Zpřístupnění šikmé věže kostela

Ústecká komunitní nadace

O projektu

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Ke svému handicapu přišla při náletech za druhé světové války. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních státu. Proto není divu, že vždy se objevovaly iniciativy, které usilovaly o zpřístupnění této „šikmé krásky“ a umožnit tak návštěvu této unikátní stavby. Nicméně, nikdy se nepodařilo překonat mnohá úskalí. Teprve ve chvíli, kdy se naše nadace jako největší soukromá nadace v Ústeckém kraji, na sebe vzala roli investora celé této akce a zároveň i roli subjektu, který zastřešuje a koordinuje činnosti dalších partnerských organizací, které o opětovné zpřístupnění šikmé věže řadu let usilují, se pomyslné ledy pohnuly. Nyní jsme přesvědčeni, že došlo k vytvoření vyváženého partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru, které dává příslib úspěšnému dokončení celého projektu. Za tímto účelem jsme v polovině srpna 2018 spustili veřejnou sbírku. Umožnilo nám to rozdělení celého záměru do dvou částí a to renovace stávajících prostor věže a stavbu samotné moderní přístavby, která nahrazuje původní schodiště. Veřejná sbírka je určena na pokrytí nákladů spojených s opravou vnitřku gotické věže. Dle sestaveného rozpočtu se náklady budou pohybovat mezi 2,5 až 3 mil. korun. Lidé, kteří chtějí přispět, mohou poslat například dárcovskou smsku ve tvaru DMS SIKMAVEZ na telefonní číslo 87 777, zaslat finanční obnos na číslo účtu sbírky 1359967028/5500 či si „zakoupit“ schod ve výši 25 000 Kč.

Sídlo organizace:

Ústecká komunitní nadace
Koněvova 1697/18, Ústí nad Labem, 400 01
https://www.komunitninadace.cz

Na tento projekt jste přispěli:

7 800 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

42 800 Kč

Nejnovější příspěvky

 • 3. 1. 2019

  500,00 Kč
 • 3. 1. 2019

  Došlá platba

  300,00 Kč
 • 3. 1. 2019

  1 000,00 Kč
 • 29. 12. 2018

  500,00 Kč
 • 29. 12. 2018

  300,00 Kč
 • 18. 12. 2018

  500,00 Kč
 • 12. 12. 2018

  Došlá platba

  100,00 Kč
 • 11. 12. 2018

  500,00 Kč
 • 11. 12. 2018

  2 000,00 Kč
 • 9. 12. 2018

  1 000,00 Kč
 • 9. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 8. 12. 2018

  1 000,00 Kč