PŘIHLÁŠKA — „ČSOB pomáhá regionům“

Získejte finanční podporu pro váš projekt! Více informací naleznete v pravidlech.

Žádosti ve formě vyplněné přihlášky do programu „ČSOB pomáhá regionům“ lze vyplnit do 1. 10. 2018 včetně.

Přihlásit online:

Kontaktní osoba

Vaše organizace

Váš projekt!

Žádáme vás, abyste si zkontrolovali, že jste nezapomněli vložit povinné přílohy, tedy výroční zprávu za rok 2017 včetně výsledku hospodaření a doklad o registraci IČ. Bez těchto povinných příloh nebude moci být zpracována!

Prostor pro nepovinné přílohy, které chcete doložit, tedy např. vaše fotografické materiály, zápisy ze schůzí apod. máte níže.

Upload dokumentu (do 64MB)
Upload dokumentu (do 64MB)

V případě Vašich dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese:
paleckova@donorsforum.cz

Odesláním přihlášky potvrzujete, že všechny uvedené informace jsou pravdivé,
dáváte zároveň souhlas se zpracováním osobních údajů.
S osobními daty bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.