Všemi smysly

Ruka pro život o.p.s.

O projektu

Již deset let poskytujeme sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům. Uživatelům služeb pomáháme začlenit se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ. Denní stacionář Litomyšl navštěvuje 20 uživatelů. Obsahem projektu je nákup vybavení a pomůcek vhodných pro multisenzorickou terapii. Jejím úkolem je navodit našim uživatelům příjemné pocity pomocí audiovizuální techniky ve spojení s příjemným prostředím. Prostory multisenzorické místnosti jsou navrženy s důrazem na aktivizaci všech smyslů, a to pomocí např. barevných a pohyblivých světelných efektů pro zrak, relaxační hudby pro sluch, aromaterapie pro čich a velké houpačky pro rozvoj uvědomování si vlastního těla. Avšak aby tato místnost mohla nabídnout důvěrnější a příjemnější atmosféru je nezbytné ji dostatečně upravit. Realizace projektu má silný potenciál významně ovlivnit rozvoj a spokojenost uživatelů.

Sídlo organizace:

Ruka pro život o.p.s.
Rajmonova 1199/4, Praha 8 - Kolbylisy, 182 00
www.rukaprozivot.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 005 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

40 005 Kč

Nejnovější příspěvky

 • 3. 1. 2019

  Došlá platba

  3 205,00 Kč
 • 28. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 28. 12. 2018

  Došlá platba

  500,00 Kč
 • 28. 12. 2018

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 19. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 6. 12. 2018

  100,00 Kč