Všemi smysly

Ruka pro život o.p.s.

O projektu

Již deset let poskytujeme sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům. Uživatelům služeb pomáháme začlenit se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ. Denní stacionář Litomyšl navštěvuje 20 uživatelů. Obsahem projektu je nákup vybavení a pomůcek vhodných pro multisenzorickou terapii. Jejím úkolem je navodit našim uživatelům příjemné pocity pomocí audiovizuální techniky ve spojení s příjemným prostředím. Prostory multisenzorické místnosti jsou navrženy s důrazem na aktivizaci všech smyslů, a to pomocí např. barevných a pohyblivých světelných efektů pro zrak, relaxační hudby pro sluch, aromaterapie pro čich a velké houpačky pro rozvoj uvědomování si vlastního těla. Avšak aby tato místnost mohla nabídnout důvěrnější a příjemnější atmosféru je nezbytné ji dostatečně upravit. Realizace projektu má silný potenciál významně ovlivnit rozvoj a spokojenost uživatelů.

Sídlo organizace:

Ruka pro život o.p.s.
Rajmonova 1199/4, Praha 8 - Kolbylisy, 182 00
www.rukaprozivot.cz

Na tento projekt se zatím vybralo:

100 Kč

Výše vašeho příspěvku:

100 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

Nejnovější příspěvky

  • 6. 12. 2018

    100,00 Kč