Klubovna pro děti a mladé dospělé s autismem

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

O projektu

Poskytujeme sociální služby osobám s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS), především dětem a mladým dospělým s PAS a jejich rodinám. Důsledkem autismu je, že dítě od narození dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Autismus patří k nejzávažnějším vrozeným poruchám dětského mentálního vývoje. Postihuje celou osobnost člověka a významně ovlivňuje jeho život. Péče o dítě s autismem je pro jeho rodiče nikdy nekončící dřina. Proto je třeba, aby byl občas ve výkonu péče zastoupen buď asistentem, který na určitou dobu přebírá péči za něj, nebo organizací, která jej na několik hodin denně nebo několik dnů v měsíci zastoupí. Hlavním cílem Asistenčního domu je poskytovat sociální služby komunitního charakteru v prostředí evokujícím rodinné zázemí. Konkrétně to znamená, že rodiče mohou svěřit své dítě na určitou dobu do péče asistentů, kteří se snaží přizpůsobit jeho denní program podle jeho zvyklostí a simulovat mu domácí prostředí. Součástí domu je i místnost - klubovna pro trávení volného času osob s PAS. Cílem projektu je pořízení vybavení nového prostoru klubovny vhodnými pomůckami a vytvořit tak pro osoby s PAS útulné a bezpečné prostředí. V klubovně si klienti mohou zpestřit volný čas hraním her, skládáním stavebnic, na trampolíně, prací na tabletu apod. Hrou děti a mladí dospělí získávají nové znalosti a dovednosti, které je posouvají dál v jejich sociálním vývoji.

Sídlo organizace:

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Kozinova 35/5, Šumperk, 787 01
www.detskyklic.cz

Na tento projekt jste přispěli:

9 200 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

34 200 Kč

Nejnovější příspěvky

 • 4. 1. 2019

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 4. 1. 2019

  Došlá platba

  500,00 Kč
 • 3. 1. 2019

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 2. 1. 2019

  Došlá platba

  200,00 Kč
 • 1. 1. 2019

  500,00 Kč
 • 29. 12. 2018

  1 000,00 Kč
 • 28. 12. 2018

  2 000,00 Kč
 • 27. 12. 2018

  1 000,00 Kč
 • 27. 12. 2018

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 21. 12. 2018

  Došlá platba

  200,00 Kč
 • 14. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 13. 12. 2018

  Došlá platba

  100,00 Kč
 • 11. 12. 2018

  Došlá platba

  500,00 Kč
 • 10. 12. 2018

  Došlá platba

  100,00 Kč