Jaro 2017

V tomto ročníku jsme společně s vámi rozdali 3 522 049 Kč.

Hlavní město Praha

Výtvarný ateliér RoSa pro seniory

4. místo

Centrum Rosa, z.s.

Aby se fantazie rozvíjela a kreativita vzkvétala, tak pořádáme výtvarné dílny pro seniory v klubovně Rezidence RoSa. Chceme požádat o příspěvek na nákup výtvarných pomůcek a materiálu. Abychom mohli s klienty kreslit, malovat, ale i lepit a vytvářet různé koláže. Rádi bychom posléze využili naší výstavní galerie…

Přispěli jste: 5 050 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Na kole, na vodě, ve vzduchu…

3. místo

Sportovní klub vozíčkářů Praha

V rámci projektu Na kole, na vodě, ve vzduchu… se chystáme zorganizovat sérii 12 letních outdoorových akcí. Jezdíme na víkendy nebo prodloužené víkendy, na kola (pro vozíčkáře tzv. handbiky), na vodu, baví nás wakeboarding, ale třeba také aktivity v lanovém centru nebo paragliding. To vše vyžaduje speciální vybavení – kola, sedačky do lodí, speciální…

Přispěli jste: 6 501 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Mikrobus pro děti s postižením

1. místo

Země lidí, o.p.s.

Naším posláním je umožnit dětem s postižením naplno prožívat volný čas takovým způsobem, jaký si samy zvolí. V zimě jezdíme na hory, když se trochu oteplí, vyrážíme na cyklistický víkend a na statek za zvířaty, před létem stihneme prodloužený víkend plný raftování na Vltavě, v létě pořádáme hned dva letní tábory, po prázdninách…

Přispěli jste: 33 131 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Všechny děti potřebují prázdniny

2. místo

Salesiánské středisko mládeže - středisko volného času, o.p.s.

Některé děti vyrůstají v sociálně slabém nebo znevýhodněném prostředí. A právě mnoho z těchto dětí pro nedostatek zájmu okolí nedovede trávit volný čas správným způsobem a většinou v pubertě nedokážou děti najít své místo v životě. Řešení nabízíme v preventivním systému výchovy. Nejvíce můžeme na děti působit při…

Přispěli jste: 17 293 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Karlovarský kraj

Víme , známe, umíme

2. místo

KSK centrum o.p.s.Karlovy Vary

Projekt reaguje na současnou situaci, kdy děti na ZŠ neumí základy první pomoci a nejsou vedeny k zájmu o svoje okolí a současně mají zkreslené představy o riziku užívání měkkých a tvrdých drog. Projekt propojuje obě oblasti tak, že žáci ZŠ budou navštěvovat místní pobočku Českého červeného kříže, kde jim populárně…

Přispěli jste: 10 878 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Vybudování terapeutické zahrady

1. místo

Farní charita Karlovy Vary

Terapeutická zahrada pro osoby s Alzheimerovou chorobou Týdenní stacionář je certifikovaným pracovištěm, kde pečujeme o lidi s demencí, převážně s Alzheimerovou chorobou. Naším cílem je revitalizovat stávající zahradu stacionáře tak, aby podněcovala smyslové vnímání a umožnila klientům vizuální a hmatový kontakt s …

Přispěli jste: 65 042 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Den rodin

4. místo

Náhradním rodinám, o.p.s.

Den rodin představuje jedinečný kulturně sportovní zážitek pro celou rodinu. Smyslem celé akce je prezentovat myšlenku důležitosti rodiny, rodinných vazeb a náhradní rodinné péče. Během celého dne je návštěvníkům nabízen alternativní způsob trávení volného času, kdy rodina prožívá mnoho společných chvil pohromadě. Celodenní akce je určena široké…

Přispěli jste: 6 500 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

První pomoc - šance na život

3. místo

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

Umět poskytnout předlékařskou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Její pravidla nejsou složitá, jde jen o to se s nimi vhodnou formou seznámit a jednoduchým nácvikem získat určitou zručnost. I kdyby se jen jednomu jedinému člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše…

Přispěli jste: 6 544 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Ústecký kraj

Záchrana ohrožených rostlin Českého středohoří

1. místo

Arnika - Program Ochrana přírody

Stráně, kde se ještě můžeme setkat s ohroženým lnem žlutým a dalšími unikáty Českého středohoří, vyžadují pravidelnou péči. S dobrovolníky každoročně kosíme svahy a louky. Jinak by ohrožené rostliny byly časem vytlačeny keři a vysokou travou. Zajímavostí je, že řada rostlin byla zachráněna v 80. letech minulého století…

Přispěli jste: 68 681 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Nikdo by neměl umírat sám!

4. místo

Hospic sv. Štěpána, z.s.

V našem hospici se snažíme, aby naši pacienti žili svůj život důstojně a kvalitně až do konce. Náš hospic pečuje o nevyléčitelně nemocné – umírající pacienty. Pomáháme prožít dny, které jim ještě zbývají, naplno jim i jejich rodinám. Litoměřický Hospic sv. Štěpána je jedním ze dvou hospiců Ústeckého kraje. Lůžkovou hospicovou paliativní…

Přispěli jste: 24 691 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Linka bezpečí ve vaší třídě

2. místo

Linka bezpečí, z.s.

V rámci projektu se děti seznamují s možnými způsoby řešení problémů a náročných situací, a to jak vlastních, tak svých vrstevníků. Učí se využívat při tom osobní zdroje, osoby ze svého blízkého okolí a další odborné služby, včetně Linky bezpečí. Zároveň se snažíme posílit jejich důvěru ke službě LB a dalším odborným službám,…

Přispěli jste: 67 847 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Obnova historické kapličky sv. Antonína Paduánského

3. místo

Klub českých turistů Krásná Lípa

Od roku 1721 stávala při cestě z obce Brtníky kamenná kaplička. Lhostejnost a vandalizmus vedli ke zničení této kapličky. Záměrem klubu českých turistů Krásná Lípa je obnova sakrální památky, která byla po mnoho generací krajinotvorným prvkem. Kaplička byla svědkem mnoha historických události, ale především vítala pocestné, kteří šli na…

Přispěli jste: 31 099 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Liberecký kraj

Pomáháme a pečujeme tam, kde jiní NE

4. místo

Diecézní charita Litoměřice

Posláním charitní pečovatelské služby je poskytovat pomoc seniorům, kteří s přibývajícím věkem či v důsledku onemocnění ztrácí schopnost soběstačnosti a zůstali ve svých domovech bez pomoci rodiny či blízkých. Jde o terénní formu služby, to znamená, že je poskytována v domácnostech lidí, kteří potřebují pomoc s osobní…

Přispěli jste: 6 398 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

S naší podporou

2. místo

Amelie, z.s., Šaldova 337/15

Náplní projektu je další poskytování psychosociální podpory dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým v libereckém regionu. Centrum Amelie v Liberci funguje od roku 2015 a poskytuje služby, které nesouvisí přímo s léčbou onkologické nemoci, ale které řeší problémy v sociální a psychické rovině u …

Přispěli jste: 15 799 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Setkání Parkinsoniků v Českém ráji

1. místo

Parkinson Help, z.s., Klub Český ráj

Cílem těchto setkání je zlepšit zdravotní stav osob trpících Parkinsonovou nemocí, nabídnout jim účast na programu, který je přesně zacílen na jejich obtíže i možnosti a pomáhat jim při alespoň vzdálenému návratu k běžnému životu, neboť život parkinsoniků lze jak po stránce zdravotní, tak i sociální jen stěží porovnávat s …

Přispěli jste: 15 998 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

I vy můžete být hrdinou pro zvířata

3. místo

Šance zvířatům, z.s.

Není nám lhostejný osud týraných nebo odložených či nemocných zvířat. Fungujeme jinak než klasický útulek a to na bázi dočasných domácích depozit. Zde je psům, kočkám, i jiným společenským zvířatům poskytována individuální péče, žijí v domovech našich členů a dobrovolníků. Tento postup je citlivý především v případech týraných…

Přispěli jste: 14 526 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Plzeňský kraj

Pomůcky pro nevyléčitelně nemocné

2. místo

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Mobilní Hospic Sv. Jiří nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí. Tímto si Vás dovolujeme požádat o podporu, která umožní pořízení zdravotních pomůcek, neboť poskytování služeb…

Přispěli jste: 58 745 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Domažlickej legál

4. místo

Diakonie ČCE středisko Západní Čechy

Projekt přináší první legální plochu na graffiti v Domažlicích. Mění zanedbané zákoutí v unikátní prostor, kde si domažlická mládež může vyzkoušet tvorbu graffiti. Při zahájení navíc pod dohledem odborného lektora. Snižuje riziko výskytu nelegálního graffiti po městě. Aktivně zapojuje mládež do přípravy plochy a jejího následného udržování…

Přispěli jste: 5 869 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

PROJEKT Q-Pads

1. místo

Centrum Hájek z.ú.

Centrum Hájek je unikátní projekt, který propojuje poskytování sociálních a zdravotnických služeb. Poskytujeme registrované sociální a rehabilitační služby handicapovaným dětem ve věku 1 - 15 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. Naši klienti mají většinou nejtěžší stupeň postižení a péče o ně je velmi náročná…

Přispěli jste: 59 250 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Vodní dětské hřiště

3. místo

Brána Kláštera Chotěšov, o.p.s.

Projekt podpoří v dětech, ale i v rodičích přirozenou cestu vody a díky systému koryt, které se budou moci kreativně měnit se voda bude dostávat do dětského pískovitě nebo k jednotlivým ovocným stromkům. Tím se naše hřiště odliší od ostatních monotonních skluzavek a prolézaček. Také tento projekt pomůže zatraktivnit jednu z…

Přispěli jste: 8 880 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Středočeský kraj

Náladění s Jinou kávou

4. místo

Lomikámen, z.ú.

Chceme hudbou, vůní a chutěmi „rozvlnit“ a příjemně "naladit" areál bývalých berounských kasáren, přesněji prostor v těsné blízkosti kavárny Jiná káva, kterou provozuje Lomikámen. Chceme tento "zapomenutý" prostor oživit a zútulnit. Věnujeme se sociální, kulturní a gastronomické činnosti. Uvedené činnosti realizujeme již…

Přispěli jste: 10 249 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Tú, tú, tú, raná péče už je tu!

1. místo

Oblastní charita Kutná hora

Raná péče Na Sioně je sociální služba, která pomáhá rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v celém Středočeském kraji. Jezdíme přímo do rodin těchto dětí a podporujeme je tak, aby porozuměly potřebám svého dítěte a dokázaly využít všechny schopnosti a možnosti rozvíjet své dítě v potřebných oblastech.…

Přispěli jste: 40 445 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Půjčovna kompenzačních pomůcek

2. místo

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet patří již deset let mezi významné podporovatele hospiců a paliativní péče v ČR. V letošním roce chceme naši pomoc rozšířit o půjčovnu kompenzačních pomůcek, které umožňují klientovi zůstat ve svém domácím prostředí a zároveň mu zaručí profesionální péči. Jedná se například o polohovací lůžka,…

Přispěli jste: 18 196 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Pobyt s terapiemi

3. místo

Klubíčko Beroun, z.ú.

Organizace Klubíčko poskytuje kvalitní sociální služby a volnočasové aktivity pro rodiny, které pečují o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením a seniory. Chceme klientům nabídnout terapeutický pobyt s atraktivním programem zaměřeným na arteterapii, muzikoterapii a canisterapii. Dále bude na programu…

Přispěli jste: 11 098 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Jihočeský kraj

Pomůžete s autem, pomůžete dětem.

3. místo

I MY, o.p.s.

Pomáháme dětem s postižením a jejich rodinám v Jihočeském kraji. Jezdíme pravidelně za 40 dětmi od narození do 7 let, abychom ušetřili celou rodinu stresu a naše pomoc byla co nejúčinnější. Opravné mechanismy dětského mozku jsou obrovské, je však zapotřebí jej co nejdříve vhodně stimulovat. Poskytujeme proto službu ranou péči -…

Přispěli jste: 20 849 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Nedostatek kyslíku nám přece nezabrání být doma!

4. místo

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Dušnost, je jedním z nejčastějších symptomů pokročilého onemocnění a zvýšením koncentrace vdechovaného kyslíku můžeme pomocí kyslíkového koncentrátoru významně pozitivně tento příznak minimalizovat. Stav dušnosti má nejen negativní fyzický dopad, ale též psychický. Kyslíkový koncentrátor, má naopak velmi pozitivní vliv na kvalitu života…

Přispěli jste: 5 450 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Doma až do konce

2. místo

Hospicová péče sv.Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Cílem projektu je podpořit domácí hospic, který pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Klademe si za cíl tvořit zázemí rodině, která pečuje o těžce nemocného umírajícího člověka. Pracovníci domácí hospicové péče vyjíždějí pravidelně do rodin poskytovat…

Přispěli jste: 38 394 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Záchrana barokního špejcharu v Borotíně

1. místo

Barokní dvůr Borotín, z.s.

Hospodářský dvůr Starý zámek v Borotíně je od roku 2003 kulturní památkou; důvodem pro jeho zapsání je mimořádný urbanistický význam objektu posílený vazbou na protilehlou zříceninu gotického hradu Borotín. Špejchar je čelní budovou severního křídla. Jeho aktuální stav je těžce havarijní. Cílem projektu obnovy je rehabilitace původní historické podoby…

Přispěli jste: 46 987 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Královéhradecký kraj

Osobní asistence v Českém ráji

1. místo

Sportem proti bariérám, z.s.

Nepřetržitou terénní osobní asistenci poskytujeme v regionu Českého ráje již od roku 2007 a každý rok ji výrazně navyšujeme. Naše denní kapacita služby je 18 klientů, převážně seniorů, ale i dětí a dospělých lidí s handicapem. Vzhledem k stále se rozvíjející asistenci nemáme příliš finančních prostředků na technické…

Přispěli jste: 41 797 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Dětské Hřiště

3. místo

Most k Životu o.p.s.

Jsme azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Sídlíme v historické vile, která poskytuje bezpečné zázemí maminkám a hlavně jejich dětem, které mnohdy přicházejí z podmínek, kde byly nuceny čelit domácímu násilí, ať už psychickému či fyzickému, důsledkům chudoby, jako jsou nemoci, či hlad a žít v podmínkách, které si…

Přispěli jste: 13 598 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Mámo, táto, pojďme si spolu vyprávět

4. místo

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ

Rodiče neslyšících dětí často nemají žádnou, nebo mají jen velmi malou kompetenci v českém znakovém jazyce. Tato je přitom důležitá pro přímou komunikaci mezi dítětem a rodiči nejen v samotném každodenním procesu, ale i mimo něj. Komunikace je důležitá pro celostní rozvoj dítěte a získávání všech potřebných informací od raného…

Přispěli jste: 5 556 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Okna pro školu

2. místo

MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

Jsme školou pro děti a žáky s těžkým a střednětěžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Hlavní budova školy je ve velmi špatném technickém stavu a bylo by potřeba postupně vyměnit všechna okna. Okna školy jsou velmi netěsná, rozeschlá, se špatným sklem. Ve většině oken už nejsou funkční ventilačky, okna pod…

Přispěli jste: 27 184 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Pardubický kraj

Zajištění provozu Poradny Bílého kruhu bezpečí

2. místo

Bílý kruh bezpečí, z.s.

Služba Poradny Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích spočívá v komplexní odborné pomoci obětem trestných činů, pozůstalým po obětech a svědkům trestné činnosti, která je poskytována formou odborného sociálního poradenství. Pomoc je většinově poskytována formou poradenství ze strany dobrovolníků (vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oboru právo,…

Přispěli jste: 20 500 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Rodinné a mateřské centrum Mikeš

4. místo

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Poskytujeme rodinám v Proseči a okolí příjemné a přátelské prostředí a pestrý program k aktivnímu trávení času pro rodiče s dětmi předškolního věku. Rodinné centrum Mikeš nabízí pravidelný dopolední kombinovaný program pro malé děti, který je sestavený ze zpívánek, říkadel a tvořivých dílen. Nabízíme i …

Přispěli jste: 16 250 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Pevná půda pod nohama pro ohrožené děti

3. místo

Bonanza Vendolí, z.ú.

Současné děti jsou zahrnuty technologiemi a obrovským náporem informací. Je pro ně problematické tento nápor zvládat a zároveň si vytvářet své vlastní postavení ve společnosti. Ztrácí své dětství, a to většinou v prostředí nefunkčního rodinného prostředí. My se těmto dětem věnujeme a snažíme se jim pomoci nalézt znovu sebe…

Přispěli jste: 18 700 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Obnova varhan v obci Janov

1. místo

Římskokatolická farnost - probošství Litomyšl

Snahou celého projektu je obnova více jak stoletých varhan a záchrana cenného dědictví umu lidí žijících před námi pro nás a budoucí generace. Opravou cenného nástroje chceme společně s obcí Janov pro všechny návštěvníky kostela využít varhany pro liturgické potřeby, koncerty a další důležité příležitosti v životě obce a …

Přispěli jste: 42 999 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Kraj Vysočina

Kdo má židli, ten bydlí!

3. místo

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Poskytujeme v současné době pět sociálních služeb, které využívá 151 klientů, převážně seniorů nebo lidí s demencí. Svoje služby poskytuje v budově, která dříve sloužila jako zámek. Proto jsou i některé pokoje klientů poměrně veliké a komfortní, vybavené i malou kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. Jiné jsou…

Přispěli jste: 33 999 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Dobrovolnické programy Návštěvy a Kamarád

1. místo

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.

V programu Návštěvy se dobrovolníci věnují sociálně izolovaným seniorům nebo znevýhodněným lidem, kteří jsou ze zdravotních nebo jiných důvodů dočasně nebo trvale odloučeni od svých rodin a žijí osamoceně. Dobrovolníci je pravidelně navštěvují, věnují jim svůj čas a pozornost a aktivizují je. Navazování vztahů mezi starými a mladými…

Přispěli jste: 76 400 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Pomozte s námi raněným živočichům

4. místo

Stanice Pavlov, o.p.s.

Posláním naší stanice je péče o poraněné živočichy a opuštěná mláďata s cílem navrátit je uzdravené zpět do volné přírody. Tito živočichové se mnohdy ocitají v nouzi právě díky bezohlednému chování člověka. I proto přímo u nás ve stanici bylo otevřeno ekocentrum, jehož cílem je ekologické vzdělávání nejen dětí, ale i…

Přispěli jste: 5 496 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Jedu za tebou

2. místo

Portimo, o.p.s.

Portimo vlastní pouze jedno auto, které je velmi vytíženo a nestačí se tak pokrýt veškeré potřebné cesty všech služeb a programů. Nové auto nám umožní poskytovat služby v přirozeném prostředí rodin a podle jejich individuálních potřeb. Projekt „Jedu za tebou“ umožní poskytnout služby i poté, co současné auto doslouží.

Přispěli jste: 66 846 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Jihomoravský kraj

Gloreha robotický systém pro rehabilitaci ruky a prstů

2. místo

Hašle, z.ú.

Naším dlouhodobým cílem je zřídit rehabilitační středisko, kde by pomáhala i Gloreha - robotická ruka, která dokáže vytvořit v mozku nové dráhy, které převezmou funkci za poškozenou část mozku. Gloreha, zařízení pro rehabilitaci ruky a prstů, je moderní zařízení pro rehabilitaci rukou pacientů s neurologickými nebo post-traumatickými…

Přispěli jste: 7 750 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Podpora při střetu se závažným onemocněním

1. místo

PRO Gaudia, z.ú.

V rámci projektu Gaudia proti rakovině pomáháme onkologicky a jinak vážně nemocným lidem v jejich těžké životní situaci. Pacientům, ale i jejich rodinám a blízkým, poskytujeme psychoterapeutickou podporu, řešíme s nimi otázky jejich zdravotního stavu a psychického prožívání nemoci. Často asistujeme u sdělování…

Přispěli jste: 12 331 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Bez práce nejsou koláče

4. místo

Oblastní charita Tišnov

Je mezi námi spousta lidí, která řeší svoji špatnou finanční situaci. Ta se může vztahovat k náhlé ztrátě zaměstnání, ztrátě svého životního partnera, péči o příbuzného nebo se může jednat o matku samoživitelku. Díky tomuto projektu chceme dát lidem možnost placené práce např. za úklid kanceláře, umytí oken, opravy, práce na zahradě apod.…

Přispěli jste: 5 134 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Divadlo Barka

3. místo

Liga vozíčkářů, z.ú.

Divadlo BARKA je jedinečný kulturní projekt v městské části Brno - Královo Pole. V ČR totiž zatím neexistuje zařízení podobného typu, Liga vozíčkářů je tak jedinou organizací, která prostřednictvím tohoto bezbariérového divadelního prostoru, umožňuje propojovat svět postižených lidí se světem zdravých dospělých i dětí. Soudržnost a …

Přispěli jste: 7 250 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Olomoucký kraj

Nevidíme, ale naše práce je vidět!

4. místo

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Zrakem vnímáme cca 90% vjemů. Ztráta či omezení vede nejen k problémům spojeným s léčením, ale odráží se také na psychice člověka a ovlivňuje přístup k životu a k práci. Častým důsledkem ztráty zraku, nebo jeho absence od narození je nezaměstnanost, složité hledání zaměstnání, nebo nutnost změnit povolání. To s sebou nese…

Přispěli jste: 7 274 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Podpora hygienických návyků u lidí bez přístřeší

1. místo

Charita Šternberk - středisko Uničov

Základní činnosti Nízkoprahového denního centra SCHOD je jak návrat znevýhodněných osob do společnosti, tak zlepšení kvality jejich života. Pro poskytování komplexních činností pro tuto cílovou skupinu, je důležité mít vytvořeno bezpečné hygienické zázemí. Veškeré činnosti centra SCHOD jsou určeny lidem bez přístřeší. V současné době je hygienické…

Přispěli jste: 16 843 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Bezpečně bezbariérovým automobilem do školy

2. místo

Střední škola, základní škola, mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Svážíme děti z nedostupných míst okresu Prostějov, Přerov, Vyškov, Kroměříž a Olomouc. Děti mají možnost dostat se bezpečně do školy dvěma bezbariérovými školními automobily. Pro mnohé rodiče je to jediná možnost, jak se děti do školy mohou dostat. Díky svozu a rozvozu dětí mohou rodiče nastoupit do zaměstnání, alespoň na část úvazku. Bez…

Přispěli jste: 8 698 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Komplexní rehabilitace pacientů

3. místo

Duševní zdraví, o.p.s.

Cílem je minimalizovat frekvenci a potřebu umísťování nemocných do pobytových léčebných zařízení, zlepšení kvality péče a kvality života pacienta, poskytnutí sociální rehabilitace a prevence zhoršování následků onemocnění. Výstupem projektu a konečným cílem je vytvoření komplexního programu péče pro skupinu závažně duševně nemocných …

Přispěli jste: 8 100 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Zlínský kraj

Senioři dětem

3. místo

Samari, z.s.

Klademe za cíl zvýšit kvalitu života a zdraví seniorů a současně podpořit žáky ZŠ i SŠ v jejich vzdělávacích potřebách. Spolek Samari se dlouhodobě zabývá rozvojem vzdělávání a osvětou. Roste forma doučování dětí převážně ze sociálně slabých rodin a azylového domu. Dobrovolníci již nestačí k vykrytí potřeb. Proto…

Přispěli jste: 14 199 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

V Doteku v pohodlí

4. místo

Dotek, o.p.s.

Jsme obecně prospěšnou společností,která poskytuje sociální služby - odlehčovací péči a pečovatelské služby, klientům, převážně seniorského věku. Dále provozujeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek a Dobročinný obchůdek Dotek. Neustále se snažíme zdokonalovat, rozšiřovat a obnovovat naše vybavení. Cílem našeho projektu s názvem v …

Přispěli jste: 4 998 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Co nejkvalitněji, co nejdůstojněji.

1. místo

Diakonie ČCE - hospic CITADELA

Již 13 let se v hospici CITADELA snažíme našim klientům usnadnit a co nejvíce zpříjemnit poslední chvíle života. Zároveň poskytujeme odlehčovací služby klientům plně závislým na péči, aby si jejich domácí pečující mohli odpočinout. Chceme, aby dobu, kterou u nás tráví, prožívali co nejkvalitněji, co nejdůstojněji. Chceme naše klienty…

Přispěli jste: 159 098 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Rekonstrukce Azylového zařízení

2. místo

Oblastní spolek ČČK Zlín

Projekt Rekonstrukce azylového zařízení přispěje osobám bez přístřeší k důstojnějším podmínkám. V novém kuchyňském koutě si budou moci uživatelé připravovat jídlo, rozvíjet nebo se učit novým dovednostem. Azylový dům slouží jako přechodné zázemí, cílem není uživatelům vytvářet domácí prostředí. Rekonstrukcí přispějeme ke kvalitnějším podmínkám …

Přispěli jste: 31 500 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Moravskoslezský kraj

Aktivitou proti nudě

2. místo

Charita Frýdek-Místek

V rámci projektu chceme řešit situaci dětí, které pochází ze sociálně slabého prostředí. Rodiče těchto dětí nemají prostředky, aby dětem zaplatili různé kroužky, které by mohly děti rozvíjet. Tyto děti tráví svůj volný čas pasivně na ulici. V současné době schází dětem sportovní aktivita - návštěva tělocvičny, na kterou v současné době nejsou…

Přispěli jste: 6 350 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Zajištění provozu Mobilního hospice sv. Kryštofa

3. místo

Charita Ostrava

Vybavením zdravotnickým materiálem, zdravotnickými a kompenzačními pomůckami chceme zajistit provoz Charitního střediska sv. Kryštofa-mobilního hospice a ošetřovatelské služby, kdy služby jsou poskytovány lidem v terminálním stádiu života. Služby jsou klientům poskytovány bezplatně. Náklady na intenzivní péči jsou částečně hrazeny ze…

Přispěli jste: 6 200 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

MOST mezi generacemi

4. místo

ADRA, o.p.s.

Chceme posilovat mezigenerační vztahy mezi mladými lidmi a seniory v soc. zařízeních v Ostravě a vytvořit tak MOST mezi generacemi. Senioři žijící v zařízeních se často cítí osamoceni a vytrženi ze svého přirozeného prostředí,odloučeni od rodiny,přátel. Mají nedostatek soc.kontaktů, personál není schopen tyto kontakty…

Přispěli jste: 5 499 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Rekonstrukce zahrady na Oáze pokoje

1. místo

Charita Frýdek - Místek

Projekt pomůže lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří žijí v Oáze pokoje. Díky rekonstrukci zahrady získají místo, kde mohou v klidu relaxovat. Zároveň se budou moci aktivně zapojit do péče o zeleň. To vše podpoří jejich psychickou pohodu a fyzickou kondici.

Přispěli jste: 30 999 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč