Znojemsko Venkovní terasa pro aktivizaci klientů Domu sv. Antonína

Na počátku stála absence vhodně upravených prostor pro hůře pohyblivé obyvatele a nutnost rychlého a efektivního vyřešení dalších možností k sociálnímu začleňování obyvatel domu. K tomu nejlépe poslouží terasa, která bude zbudována v areálu Domu sv. Antonína.

Celkem jste přispěli:
5 100 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
30 100 Kč

Sídlo organizace:

Dům sv. Antonína, Komenského 907, 676 02, Moravské Budějovice, 67602,

Zpátky nahoru