Velké Brno Férová škola

Cílem projektu Férová škola je kvalitní vzdělávání. Podporujeme školy, které přistupují k žákům individuálně, vychovávají zvídavé osobnosti s vlastním názorem, školy, ve kterých se žáci vzájemně obohacují a do nichž se děti i učitele těší. Finance od vás by přispěly k zapojení nové školy z Jihomoravského kraje do našeho projektu.

Celkem jste přispěli:
26 508 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
61 508 Kč

Sídlo organizace:

Liga lidských práv, Burešova 6, Brno město, 62000,

Zpátky nahoru