Vysočina Kdo jim pomůže - když máma s tátou už nemůže

Cílem projektu je dostavba trvalého bydlení pro klienty dospělého věku s těžkým mentálním postižením, kteří ztratili jednoho ze svých rodičů nebo je mají již těžce nemocné. Samotná ztráta rodičů je pro ně neznámou a beznadějnou situací, proto je pro ně vybudování nového domova se známými tvářemi možná tou poslední jistotou.

Celkem jste přispěli:
193 355 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
243 355 Kč

Sídlo organizace:

Centrum Lada, o.s.,, Nádražní 362, 395 01, Pacov, 39501,

Zpátky nahoru