Pardubicko Přístřeší - chlívek s výběhem pro chov domácích zvířat

Chov domácích zvířat, v našem případě kamerunských ovcí, je významným zdrojem pro pracovní začlenění a zooterapii uživatelů služeb a současně svým charakterem zajišťuje integraci areálu Domova pod hradem Žampach do okolního společenského prostředí. Výběh je totiž řešen jako veřejně přístupný pro návštěvníky zámeckého areálu na Žampachu.

Celkem jste přispěli:
15 600 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
50 600 Kč

Sídlo organizace:

Domov pod hradem Žampach, Žampach čp. 1, 564 01, Žamberk, 56401,

Zpátky nahoru