Jeseníky Maminko, proč se to hřiště vždycky vyprázdní, když si přijdeme hrát my? - integrující prvky dětského hřiště i pro děti s handicapem

Reakce mnoha rodičů na kontakt s tělesně či duševně nemocným dítětem na hřišti je, že odvede své zdravé dítě v obavě z nečekané či nepřiměřené reakce postiženého na vznikající situaci při hře. Nové herní prvky a jejich společné užívání by pomohlo překonávat bariéry mezi dětmi. Prostřednictvím společného využití dětského hřiště posílíme a integrujeme všechny děti bez rozdílu na jedné hrací ploše.

Celkem jste přispěli:
33 516 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
73 516 Kč

Sídlo organizace:

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, Bruntál,, 79201,

Zpátky nahoru