Hradecko Výchova k zodpovědnému životu neslyšících dětí

Projekt zaměřujeme na otázky spojené se sexuálním životem neslyšících dětí, program je určen pro věkovou skupinu od 10 let výše.

Celkem jste přispěli:
300 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
25 300 Kč

Sídlo organizace:

Sdružení rodičů a přátel dětí při MŠ, ZŠ a SOU pro žáky s vadami sluchu, Štefánikova 549, Hradec Králové, ,

Zpátky nahoru