Křivoklátsko / Podbrdí Léčba psí láskou

Naši členové pracují v canisterapeutických týmech, které se skládají z vyškoleného psovoda a pravidelně přezkušovaného canisterapeutického psa se speciálním výcvikem. Právě kontakt se psy je klíčovým nástrojem pro motivování našich klientů. Pomáhá jim odbourávat stres, rehabilitovat, narušuje jejich denní stereotypy a výrazně přispívá k posílení jejich psychického i fyzického zdraví.

Celkem jste přispěli:
5 500 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
30 500 Kč

Sídlo organizace:

Canisterapie Kladno, z. s., Doberská č.p. 45, 272 04, Kladno 4 Rozdělov, 27204,

Zpátky nahoru