Chodsko Pomoc domovu sv. Vavřince v Meclově - chráněné bydlení pro psychiatricky nemocné

V objektu bývalé fary pomáháme psychiatricky nemocným a lidem s mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickou diagnózou. Bydlení je určeno lidem, kteří se po propuštění z psychiatrické léčebny nemají kam vrátit nebo nemají nikoho, kdo by o ně pečoval. V Meclově je možné zajistit nejen dlouhodobé ubytování nemocných, ale i potřebnou podporu a doprovázení nezbytně nutné k tomu, aby se nemoc výrazně nezhoršovala.

Celkem jste přispěli:
15 000 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
55 000 Kč

Sídlo organizace:

Diecézní Charita Plzeň, Hlavanova 16, 326 00, Plzeň, 32600,

Zpátky nahoru