Chodsko Klokan skáče na Chodsku

Cílem projektu je nákup metodické pomůcky Klokanův kufr. Díky Kufru lze u dětí od 3 let sledovat vývoj ve všech důležitých oblastech: od zrakového a sluchového vnímání přes motorické dovednosti, řeč, orientaci v prostoru a čase, základní matematické představy až po sebeobsluhu, sociální dovednosti a hru.

Celkem jste přispěli:
5 200 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
30 200 Kč

Sídlo organizace:

Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy, Prokopova 25, 301 00 Plzeň, 30100,

Zpátky nahoru