Polabí Pomáhejme společně živočichům v nouzi!

Volně žijící živočichové se mnohdy vlivem lidské činnosti ocitnou v nouzi. Pro tyto případy funguje Záchranná stanice v Pátku. Hlavní cíl organizace je zvířeti poskytnout první pomoc, vyléčit ho a poté vypustit zpět do volné přírody. 

Celkem jste přispěli:
27 500 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
67 500 Kč

Sídlo organizace:

ZO ČSOP Polabí, Pátek 56, , Pátek

Zpátky nahoru