Chebsko Rozšíření, rekonstrukce a vybavení Týdenního stacionáře

Realizací tohoto projektu zvýšíme počet lůžek na certifikovaném pracovišti pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Současný počet lůžek v Týdenním stacionáři je 10, cílový stav bude 18.

Celkem jste přispěli:
9 787 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
49 787 Kč

Sídlo organizace:

Farní charita Karlovy Vary, Svobodova 743/12, 36017, Karlovy Vary

Zpátky nahoru