Velké Brno DJský koutek

Tento projekt je součástí dlouhodobějších aktivit NZDM NITKA, která provozuje zařízení určená pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Nízkoprahové kluby jsou otevřeny všem a nabízejí nejen zázemí pro různorodé aktivity, ale také poradenství a sociální servis. Cílem projektu je vybavit DJ koutek v nízkoprahovém zařízení v Zábřehu a umožnit tak dětem a mládeži trávit jejich čas kvalitně a kreativně.
Jde o to nabídnout mladým lidem něco, co je pro ně atraktivní a přínosné a o co mají opravdu zájem. Podobný DJ koutek se navíc již osvědčil v obdobném centru v Olomouci.

Celkem jste přispěli:
2 850 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
37 850 Kč

Sídlo organizace:

Společnost Podané ruce o.p.s., Vídeňská 3, 63900, Brno

Zpátky nahoru