Vysočina Komunitní chráněné bydlení

Fokus Vysočina plánuje otevřít 1. března 2015 novou službu pro osoby s duševním onemocněním v Havlíčkově Brodě, jde o komunitní chráněné obydlí. Tento objekt je určen lidem, kteří potřebují každodenní podporu pro nácvik dovedností nezbytných pro každodenní činnosti běžného života.
Vaše příspěvky budou směřovat na zabezpečení základního vybavení bytů v tomto objektu. Rehabilitačně zaměřené pobytové zařízení s vyšší mírou podpory kraj Vysočina postrádá. Tento projekt umožní otevřít dveře do normálního života těm méně šťastným.

Celkem jste přispěli:
19 848 Kč

Finanční dar od Ery:
20 000 Kč

Projekt celkem získal:
39 848 Kč

Sídlo organizace:

FOKUS Vysočina, 5. května 356, , Havlíčkův Brod

Zpátky nahoru