Pardubicko Bezpečný dvůr pro Bonanzu

Cílem nízkoprahového klubu Prevence s Bonanzou je poskytnout dětem útočiště pro řešení jejich problémů – je to prostor, kde mohou trávit volný čas s kamarády. NK Prevence s Bonanzou navíc jako jediný v ČR pro svou každodenní činnost využívá koně a prostřednictvím vztahu člověk-kůň podporuje u dětí jejich osobnostní rozvoj.
Naneštěstí dvůr na statku ve Vendolí, ve kterém aktivity probíhají, není v dobrém stavu, což je nejvíce patrné za nepříznivého počasí. Dvůr se tak postupně stává rizikovým místem a je třeba vytvořit nový bezpečnější povrch (štěrkový). Váš příspěvek zaručí, že si děti, které potřebují pomoc, uchovají bezpečný prostor pro volný čas, kam se budou rády vracet.

Celkem jste přispěli:
14 323 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
49 323 Kč

Sídlo organizace:

Občanské sdružení Bonanza, Vendolí 308, 56914, Vendolí

Zpátky nahoru