Jeseníky Domov pokojného stáří

Starší lidé jsou nositelé hodnot, etiky, kultury a moudrosti, ale zažívají také vyloučení ze společnosti a osamocení. Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě by tomu rád předcházel a zlepšil kvalitu života svých klientů. I díky vaší podpoře se můžou opravit dva domy, ve kterých senioři ve Vidnavě bydlí a které nyní jsou, kvůli neuváženým opravám v minulosti a dopravě na náměstí, poškozeny. Oba domy leží na náměstí a oprava jejich trhlin by napomohla i k celkovému vzhledu náměstí. Pomozte i vy zlepšit domov seniorům z Jesenicka!

Celkem jste přispěli:
54 676 Kč

Finanční dar od Ery:
45 000 Kč

Projekt celkem získal:
99 676 Kč

Sídlo organizace:

Charita Javorník, Lidická 89, 79070, Javorník

Zpátky nahoru