Hradecko Kukská Madona

Opuštěná Madona s děťátkem stojí ve stínu Braunových soch Ctností a Neřestí na oblíbené naučné stezce z Kuksu do Braunova Betléma. Je důležitým prvkem místní krajiny a jejího genia loci, zachovává místní kulturní a uměleckou rozmanitost, ale nachází se v havarijním stavu. Klasicistní sochu nechala vztyčit dcera sedláka z vděčnosti, že její otec přežil úder bleskem. Bohužel nyní je Madona vytesaná z jemného pískovce v havarijním stavu.
Cílem projektu je zapojit místní obyvatele jako dobrovolníky do obnovy této drobné, ale přesto důležité památky a do péče o její okolí. Váš příspěvek pomůže k zakoupení nástrojů a drobného nářadí anebo restaurátorské práce.

Celkem jste přispěli:
4 299 Kč

Finanční dar od Ery:
45 000 Kč

Projekt celkem získal:
49 299 Kč

Sídlo organizace:

Revitalizace KUKS, o.p.s., Kuks 12, 54443, Kuks

Zpátky nahoru