Hradecko Terapeutická dílna

Nejlepší pomocí pro děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem je příprava pro život, ve kterém budou soběstační a získají správné návyky, a to i ty pracovní. Cílem tohoto projektu je vybudování dílny, kde by mohly děti z Mateřské školy a Základní školy speciální NONA z Nového Města nad Metují rozvíjet praktické dovednosti, kde by se učily pracovat s různými materiály a procvičovaly by si sebeobslužné činnosti. I díky vám může vzniknout tkalcovská, dřevařská a keramická dílna, která bude nezbytnou součástí terapie dětí s postižením.

Celkem jste přispěli:
500 Kč

Finanční dar od Ery:
20 000 Kč

Projekt celkem získal:
20 500 Kč

Sídlo organizace:

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 54901, Nové Město nad Metují

Zpátky nahoru