Posázaví Sprchy nejen pro baletky

Opuštěná školní budova na náměstí ve Vraném nad Vltavou se vrací do života. Občanskému sdružení Stará škola se jí podařilo získat do dlouhodobého pronájmu a vracejí ji zpátky občanům všech věkových kategorií, kteří jednotlivé třídy využívají jako své klubovny a místa setkání. Najdete zde Junáka, baletní sál, ale i klubovou kavárnu, která slouží při přednáškách, besedách i pro vernisáže.
Již během prvního roku se objevila potřeba vybudovat nezbytné zázemí pro víkendové a vícedenní akce. Na jednu z těchto úprav můžete přispět i vy. Pánské toalety v prvním patře by měli být přebudovány na sprchové boxy sloužící nejen malým baletkám, ale všem, kteří se zúčastní delších akcí.

Celkem jste přispěli:
16 699 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
51 699 Kč

Sídlo organizace:

Občanské sdružení „Stará škola“ Vrané nad Vltavou, U Pošty 142, 25246, Vrané nad Vltavou, Praha - západ

Zpátky nahoru